+ Theo dõi kênh Telegram chính thức sau để cập nhật tên miền mới khi chúng tôi có thay đổi:
+

Resort Boin | リゾートBOIN

Server:
Part: