+ Theo dõi kênh Telegram chính thức sau để cập nhật tên miền mới khi chúng tôi có thay đổi:
+

Houkago Initiation | 放課後Initiation

Server:
Part: